Välkommen till ManKan Hiss AB

För att föra vår långa tradition vidare med hög kvalitet, rimliga priser och ett genuint kunnande i hissteknologin bildade vi år 2006 ett nytt hissbolag ManKan Hiss AB. Vi har som personer i över 40 år arbetat med hissar i alla olika former och tillsammans har vi en unik kunskap i branschen.

Vår Målsättning är att våra kunder skall anse oss vara en av Stockholms bästa hissfirmor. Vi ska även generera ett gott ekonomiskt resultat.

Målet skall vi nå genom att arbeta med en "trimmad" organisation där snabba och obyråkratiska beslutsvägar är ett måste, samt ha en effektiv och liten administration. Vi skall anställa kunnig och självständig personal, alltid vara lyhörda för förändringar i omvärlden och följa den tekniska utvecklingen, och lyssna på kundens behov.

Felanmälan dygnet runt 0200-22 00 95


Vill du skicka en felanmälan per e-post klicka här
ManKan Hiss