Hissnödtelefoner – hjälpen är aldrig långt borta

En nödtelefon i hissen, som besvaras dygnet runt av professionella operatörer, gör situationen så mycket lättare att uthärda för den som blir fast i en hiss. Det finns hela tiden någon att samtala med och få besked om vad som händer för att undsätta.

Vår larmcentral har de system som krävs för att omedelbart komma den instängde till hjälp och släppa ut denne på ett säkert sätt.

Ny svensk lag och Boverkets regler ställer ökade krav på hissägare. Alla hissar måste på sikt förses med tvåvägskommunikation enligt EU standard, d.v.s. någon form av nödtelefon. Till en låg månatlig avgift skapas en hög trygghet för besökande och boende i fastigheten.

Kontakta oss för närmare information och avtalsförslag på telefon 08-602 65 60.
 

nodtelefon