Service, underhåll och reparationer

Vi utför alla typer av reparationsarbeten på i princip samtliga hissmärken på marknaden. Alla våra kunder erbjuds serviceavtal som anpassas till kundens önskemål. Vi gör regelbundna servicekontroller av hissar för att kunna upptäcka skador och reparationsbehov redan på ett tidigt stadium, innan de blir till en anmärkning i besiktningsprotokollet. Våra tekniker lägger ofta märke till underhållsbehov och påtalar eventuella brister på ett relativt tidigt stadium, vilket kan förebygga akuta stopp och dyra reparationer. Naturligtvis kan vi även hjälpa er att på ett enkelt och smidigt sätt åtgärda anmärkningar i besiktningsprotokoll. Vår ambition är att hjälpa våra kunder till ett bekymmersfritt hissägande genom att genomföra planerade serviceåtgärder enligt förutbestämda intervaller. Hos oss är det lätt att etablera en personlig kontakt med våra tekniker. Eftersom vi är en relativt liten organisation kan vi erbjuda ett personligt bemötande och en kontinuitet vad gäller servicepersonal. Ett av ManKan Hiss kännetecken är just den snabba och tillmötesgående servicen. Vi har tillgång till reservdelar i Stockholm och behöver sällan specialbeställa några reservdelar, vilket minimerar väntetiderna i allt vårt servicearbete. Liksom i många andra branscher så har miljökraven skärpts i hissbranschen på senare år. Vi tar vårt miljöansvar på allvar genom att sortera allt avfall enligt gällande miljöregler.

Vi erbjuder alla våra kunder tillgång till vårt webbaserade kundsystem, där ni bland annat kan överblicka felhistorik, kostnader och eventuella felanmälningar på hissar i ert bestånd. Så fort ni vill dubbelkolla en detalj eller behöver påminna er om felhistoriken för en hiss kan ni logga in och på ett lättöverskådligt sätt få överblick över all matnyttig fakta som finns inlagd i vårt kundsystem.

reparationer