Miljö och Kvalité

ManKan Hiss AB Stockholm arbetar med service, reparationer och modernisering av alla förekommande hissar samt installation av nya hissar.

Vår målsättning är att våra kunder skall anse oss vara en av Stockholms bästa hissfirmor.
Målet skall vi nå genom att arbeta med en "trimmad" organisation där snabba och obyråkratiska beslutsvägar är ett måste, samt ha en effektiv och liten administration. Vi skall anställa kunnig och självständig personal, alltid vara lyhörda för förändringar i omvärlden och följa den tekniska utvecklingen, och lyssna på kundens behov.


Vårt kvalitetsarbete innebär:

• Att leverera rätt material och i rätt tid i enlighet med kundens beställning.
• Att vara tillgängliga dygnet runt, året runt.
• Att kontinuerligt förbättra vår process, från försäljning till leverans.
• Endast offerera och leverera material av högsta kvalitet
• Att vi kontinuerligt mäter antal inrapporterade fel på vår levererade hissar

Vårt miljöarbete innebär.

• Att vi ska inom vår verksamhet motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
• Att minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och vid leveranser, genom val av bästa transportsätt.
• Att ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt
• Att följa gällande lagar och förordningar som minimikrav.

ISO 9001:2015

6661-03sv.pdf

6661-03en.pdf

 

ISO 14001:2015
 

 6662-03sv.pdf

6662-03en.pdf
 


 

gasell