Sammanslagning
Stockholm Hiss & Elteknik AB och ManKan Hiss AB

Vid årsskiftet skedde en sammanslagning av ManKan Hiss AB och Stockholm Hiss & Elteknik AB. Tillsammans blir vi en av de ledande aktörerna på hissmarknaden i Stockholm.

Vi har under det senaste året noterat att marknaden för service, reparation och modernisering av hissar kräver alltmer i form av system och resurser för uppföljning, återkoppling och miljö- och kvalitetsarbete.

Vi har med denna sammanslagning investerat kraftigt i både system och personal för att förstärka våra resurser till er kunder.

I formell mening kommer Stockholm Hiss & Elteknik att överta verksamheten i ManKan hiss AB och verksamheten drivs av en gemensam organisation under Stockholm Hiss & Eltekniks organisationsnummer.

Samma kontaktpersoner som idag

Ni som kund kommer fortsättningsvis få service av samma tekniker och ha samma kontaktpersoner som idag för försäljning och arbetsledning. För er kunder är vårt mål att sammanslagningen inte kommer märkas.

VID FELANMÄLAN GÄLLER DETTA NUMMER: 08-779 53 53