INFORMATION FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

På den här sidan samlar vi information som kan va nyttig för dig som fastighetsägare eller ordförande i en bostadsrättsförening. Här hittar du bl.a. föreskrifter, gällande regelverk, information om modernisering med mera.

LÄS MER

INFORMATION FRÅN HISSFÖRBUNDET

Hissförbundet är sedan 1992 den svenska branschföreningen för företag som tillverkar, monterar och underhåller hiss- och rulltrappsinstallationer. Medlemsföretagen representerar över 80 % av den svenska branschen.

Modernisering av hissar

Uppdaterad 2016-06-17

LADDA NER PDF

Hisskötsel – Vad jag som fastighetsägare behöver veta!

Uppdaterad 2016-02-04

LADDA NER PDF

Handbok om hissar för fastighetsägare

Uppdaterad 2017-05-02

LADDA NER PDF

INFORMATION FRÅN BOVERKET

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Uppdaterad 2018-03-27

LADDA NER PDF

MANKAN
HISS

Vi jobbar hårt för att våra kunder ska anse oss vara en av Stockholms bästa hissfirmor.

Detta gör vi med utmärkt service, kunnig personal och en trimmad organisation.

MANKAN
HISS