MILJÖ & KVALITÉ

ManKan Hiss AB Stockholm arbetar med service, reparationer och modernisering av alla förekommande hissar samt installation av nya hissar.

Certifikat ISO 9001:2015
Certifikat ISO 14001:2015

MILJÖ & KVALITÉ

ManKan Hiss AB Stockholm arbetar med service, reparationer och modernisering av alla förekommande hissar samt installation av nya hissar.

Certifikat ISO 9001:2008
Certifikat ISO 14001:2004

VÅRT KVALITETSARBETE INNEBÄR:

  • Att leverera rätt material och i rätt tid i enlighet med kundens beställning.

  • Att vara tillgängliga dygnet runt, året runt.

  • Att kontinuerligt förbättra vår process, från försäljning till leverans.
  • Endast offerera och leverera material av högsta kvalitet.

  • Att vi kontinuerligt mäter antal inrapporterade fel på vår levererade hissar

VÅRT MILJÖARBETE INNEBÄR:

  • Att vi ska inom vår verksamhet motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.

  • Att minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och vid leveranser, genom val av bästa transportsätt.

  • Att ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt

  • Att följa gällande lagar och förordningar som minimikrav.

MANKAN
HISS

Vi jobbar hårt för att våra kunder ska anse oss vara en av Stockholms bästa hissfirmor.

Detta gör vi med utmärkt service, kunnig personal och en trimmad organisation.

MANKAN
HISS