MODERNISERING

  • Vi bygger om befintliga hissar
  • Vi moderniserar befintliga hissar
  • Vi genomför el-ombyggnad
  • Vi installerar även helt nya hissar!
LÄS MER

MODERNISERING & OMBYGGNATIONER

Vi utför alla typer av reparationsarbeten på i princip samtliga hissmärken på marknaden.

Hissar är i allmänhet stora och långsiktiga investeringar som man bör vårda och underhålla för att hålla i gott skick. Vi erbjuder alla typer av moderniseringar av hissars interiör, exteriör och tekniska utrustning.

När en hiss blir gammal och utsliten så behöver man ofta göra ett större planerat ingrepp för att försäkra att hissen fortsätter fungera som den ska. Ibland innebär det att man behöver byta ut gamla komponenter som inte längre finns, vid en modernisering av hissen byts ofta maskin och styrsystem ut till en mer energieffektivare lösning. Vi kan erbjuda lösningar som innebär upp till 60% minskad energiförbrukning! Då får även hissarna en högre driftsäkerhet och blir uppdaterade till dagens föreskrifter och regelverk.

AVDELNING: MODERNISERING & OMBYGGNATION

Tommy Wiking
VD / Försäljning
Tel: 08-602 65 66
tommy.wiking@mankanhiss.se

Joakim Johansson
Projektering
Tel: 08-602 65 63
joakim.johansson@mankanhiss.se

Jimmy Andersson
Arbetsledare
Tel: 08-602 65 65
jimmy.andersson@mankanhiss.se

Mattias Erdner
Arbetsledare
Tel: 08-602 65 62
mattias.erdner@mankanhiss.se

Hör av dig till oss för offert eller andra frågor!

MANKAN
HISS

Vi jobbar hårt för att våra kunder ska anse oss vara en av Stockholms bästa hissfirmor.

Detta gör vi med utmärkt service, kunnig personal och en trimmad organisation.

MANKAN
HISS